مکتب الزهرا(سلام الله علیها) ایذه

مکتب الزهرا(سلام الله علیها) ایذه

مکتب الزهرا(سلام الله علیها) ایذه

مراسم هفتگی مکتب الزهرا(سلام الله علیها):
یکشنبه شب ها خیابان شهید ممبینی(مدرسه مدرس)کوچه اقبال ساعت 20

طبقه بندی موضوعی

جهت دریافت  و آگاهی از مراسمات هیئت

با کانال زیر  در ارتباط باشید.

با تشکر

             heyat_maktabozzahra@

شب 15 محرم 95.07.25

مراسم هفتگی 95.07.04

مراسم هفتگی 95.06.14

مراسم هفتگی 95.06.07

مراسم هفتگی 95.05.31

مراسم هفتگی 95.05.17

ایام صادقیه (شب دوم) 95.05.10

ایام صادقیه (شب اول) 95.05.09

مراسم هفتگی 95.05.03